• 137 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội
  • Hotline:0983 652630
Máy trắc địa Tân Dương

Máy toàn đạc điện tử DTM/NPL -502 series


Liên hệ

LIÊN HỆ MUA HÀNG - MÁY TRẮC ĐỊA
Địa chỉ: 137 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Tư vấn :  0983 652630
Hỗ trợ kỹ thuật: 0983 652630

Total Station DTM / NPL -502 series

 

DTM - 552

DTM - 532

DTM - 522

Ống kính

Chiều dài

158 mm

Ảnh

Ảnh thuận

Đường kính kính vật

45 mm

Trường nhìn

33X

Khả năng đo cạnh ngắn nhất

1.3 m

Đo khỏang cách

Điều kiện tốt (tầm nhìn xa trên 40km)

Đo tới gương giấy

100 m

Đo tới gương mini

1.100 m

Đo tới gương đơn

2.700 m

Điều kiện bình thường (tầm nhìn xa khoảng 20km)

Đo tới gương giấy

100 m

Đo tới gương mini

950 m

Đo tới gương đơn

2.400 m

Độ chính xác đo cạnh

Chế độ đo chính xác

±(2 + 2 ppm x D) mm

Chế độ đo bình thường

±(4 + 2 ppm x D) mm

Khả năng thể hiện cạnh nhỏ nhất

Chế độ đo chính xác

0.1 mm / 1.0 mm

Chế độ đo bình thường

1.0 mm / 10 mm

Thời gian đo cạnh

Chế độ đo chính xác

1.0 giây

Chế độ đo bình thường

0.5 giây

Giới hạn nhiệt độ bên ngoài

- 20°C tới + 50°C

Áp suất

Khoảng nhiệt độ

- 40°C tới + 60°C

Giá trị áp suất

400 tới 999 mmHg

Hằng số gương

-999 tới 999

Đo góc

Hệ thống đọc góc

Sự mã hóa tuyệt đối

Đường kính bàn độ

79 mm

Góc thể hiện nhỏ nhất trên màn hình

0.5 “ / 1” / 5”

1” / 5” / 10”

Độ chính xác đo góc (DIN 18723)

1”

2”

3”

Hệ thống con lắc điện tử

Phương pháp

Chất lỏng – điện tử

Giới hạn làm việc

±3’

Độ chính xác cài đặt

±1”

Đèn dẫn đướng

Khỏang làm việc

100 m

Độ chính xác vị trí điểm

6 cm ở 100 m

Bọt thủy điện tử

Bọt thủy dài điện tử

20” / 2 mm

30” / 2 mm

Bọt thủy tròn điện tử

10’ / 2 mm

Dọi tâm quang học

Aûnh

Aûnh thuận

Độ phóng đại

3X

Trường nhìn

Khoảng nhìn

0.5 m

Màn hình

Lọai màn hình

Màn hình tinh thể lỏng (128 x 64 dot)

Số lượng màn hình

Hai màn hình

Dung lượng bộ nhớ

10.000 điểm

Kích thước

166(W) x 156(D) x 356(H)

Trọng lượng

Trọng lượng máy (không kèm pin)

4.9 kg

Trọng lượng pin BC-80

0.6 kg

Trọng lượng thùng máy

3.1 kg

PinBC80

Dòng điện ra

7.2 V

Thời gian đo cạnh và đo góc

10.5 giờ

Đo cạnh và đo góc khỏang 30 giây

24 giờ

Thời gian chỉ đo góc

30 giờ

Bộ sạc nhanh Q 75E

Thời gian sạc lại

2.0 giờ

Thời gian không sạc

7.5 giờBình luận Facebook

Hotline: 0983 652630